Chính sách bảo mật thông tin

01-01-2011
4537

(Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin mà khách hàng cung cấp cho VTWEB.VN chỉ sử dụng với mục đích lưu trữ danh sách khách hàng để VTWEB.VN phục vụ tốt hơn, không sử dụng cho mục đích khác, không trao đổi cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Một số thông tin cơ bản cần thiết:

- Họ tên
- Địa chỉ Email
- Số điện thoại
- Địa chỉ

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho mục đích:

- Bàn giao dịch vụ tại VTWEB.VN
- Thông báo giao dịch và hỗ trợ khách hàng
- Cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng
- Thông báo thay đổi

2- Phạm vi sử dụng thông tin

VTWEB.VN sử dụng thông tin khách hàng nhằm lưu giữ danh sách khách hàng để phục vụ tốt hơn, không chia sẻ lại thông tin khách hàng khi chưa có sự đồng ý từ khách hàng.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ tại VTWEB.VN nhằm phục vụ tốt hơn.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- Tổ 44 phường - tp Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thông tin của khách hàng không được lưu trữ trên hệ thống internet mà chỉ là thông tin khách hàng tự nguyện cung cấp khi giao dịch.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

VTWEB.VN luôn tôn trọng quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng nên VTWEB.VN sẽ bảo mật thông tin của khách hàng tuyệt đối. Thông tin của khách hàng cung cấp khi mua hay sử dụng dịch vụ tại VTWEB.VN sẽ không được mua bán hay chia sẻ lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

1
Bạn cần hỗ trợ?