Cung cấp hosting

Cung cấp hosting lưu trữ website tại Việt Trì Phú Thọ

01-01-2011
10322

Hosting là nơi lưu trữ và xử lý trang web .Các hoạt động tìm kiếm ,trình bày tin tức, sản phẩm ,gửi thư liên hệ ,... trên website diễn ra tại nơi lưu trữ

 

Bên cạnh dịch vụ thiết kế website ,chúng tôi còn cung cấp dịch vụ lưu trữ hosting cho các bạn có nhu cầu

Hệ thống hosting  của chúng tôi:

- Tốc độ nhanh và ổn đinh

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình

- Hỗ trợ ngay khi bạn cần