Một số Website điển hình đã làm

Website công ty BEMAC Việt Nam - Bemac panels manufacturing Vietnam

01-01-2011
4732

Công ty Bemac Việt Nam bemac panels manufacturing vietnam - Liên hệ - Tin tức - Tuyển dụng http://bemac.com.vn .Hỗ trợ bởi http://vtweb.vnCông ty Bemac Việt Nam bemac panels manufacturing vietnam - Liên hệ - Tin tức - Tuyển dụng http://bemac.com.vn .Hỗ trợ bởi http://vtweb.vnCông ty Bemac Việt Nam 100% vốn Nhật Bản,đặt tại khu công nghiệp Đông Anh - Hà Nội ,chuyên sản xuất đồng tấm ,đồng dây ,cáp đồng cho công nghiệp và dân dụng                                                                   

http://bemac.com.vn

Các module chính

- Giới thiệu công ty

- Tin tức

- Tuyển dụng

- Liên hệ

- Đối tác liên kết