Tên miền là gì

17-05-2013
6382

1.Định nghĩa tên miền

Mỗi một máy tính khi kết nối vào mạng internet đều được đánh một địa chỉ riêng ,gọi là địa chỉ IP. Trang web là một dạng văn bản điện tử đặt trên máy tính có nối mạng . Ví dụ trang của Google ,được đặt trên máy tính có IP là 74.125.224.56

Thay vì nhớ ,và gõ dãy IP khó nhớ kia ,người ta gán cho các dãy địa chỉ IP một cái tên bằng các chữ cái và số ,đó chính là tên miền ,chẳng hạn google.com.vn thay cho 74.125.224.56

 Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet.

Để bạn dễ hình dung về cách thức tên miền hoạt động, hãy liên tưởng tên miền giống như địa chỉ văn phòng của bạn trong đời sống. Khách hàng không cần nhớ tới tọa độ văn phòng của bạn trên bản đồ là bao nhiêu, chỉ cần nhớ địa chỉ là đủ.

Do tính chất chỉ có 1 và 1 duy nhất trên Internet, bạn không thể đăng ký được Domain Name khi mà người khác đã là chủ sở hữu. Nếu bạn cần đăng ký 1 Domain Name tương ứng với tên doanh nghiệp của bạn trên Internet, hãy kiểm tra và đăng ký ngay lập tức trước khi người khác đăng ký mất tên miền đó của bạn.

2.Những loại tên miền thường gặp

Hiện nay các loại tên miền được gặp thường là các tên miền sau:

 -   Tên miền quốc tế : .com (Dành cho công ty) .net ( Cho các đơn vị kinh doanh về mạng ) .org ( Các tổ chức) .info ( Các trang thông tin)...
 -   Tên miền quốc gia : tên miền quốc gia là một loại tên miền đặc biệt được sở hữu và bảo hộ bởi một quốc gia, vùng lãnh thổ. tên miền quốc gia có tính đặc thù cao và có những quy định riêng biệt so với các tên miền quốc tế. tên miền quốc gia có hai loại chủ yếu:
        Tên miền cấp 3 ( .com.vn; .net.vn ; .org.vn ...)
        Tên miền cấp 2 (.vn )