Bảo trì nâng cấp website

Bảo trì nâng cấp website tại Việt Trì - Phú Thọ

01-01-2011
5580

Các website luôn cần phải bổ sung,nâng cấp  các chức năng mới để tiện quản lý nội dung ,hấp dẫn và giữ khách hàng truy cập

Chúng tôi sẽ giúp website các bạn có được sự nâng cấp website một cách nhanh chóng ,tiết kiệm

- Loại bỏ các module .menu ,tin tức cũ không còn cần thiết ,không còn phù hợp

- Thêm các module .menu ,nội dung mới cho phù hợp yêu cầu thực tế

- Chỉnh sửa lại bố cục trình bày ,màu sắc ,hình ảnh trong  trang web ,

- Cấu trúc lại nội dung trang web cho gọn gàng ,giảm sự chồng chéo trùng lặp nội dung