Bảng giá tên miền

17-05-2013
5438
Bảng giá tên miền áp dụng từ ngày 1-1-2014

Đuôi tên miền Phí đăng ký Phí duy trì
Tên miền quốc tế
.com 0 250.000 đồng/năm
.net 0 250.000 đồng/năm
.us 0 250.000 đồng/năm
.org 0 270.000 đồng/năm
.info 0 270.000 đồng/năm
.biz 0 270.000 đồng/năm
Tên miền Việt Nam
.vn 350.000 đồng/năm 480.000 đồng/năm
.com.vn 350.000 đồng/năm 350.000 đồng/năm
.net.vn 350.000 đồng/năm 350.000 đồng/năm
.edu.vn 200.000 đồng/năm 200.000 đồng/năm
.org.vn 200.000 đồng/năm 200.000 đồng/năm